Kontakt

KONTAKTNÝ FORMULÁR
 
E-mail:
 
Správa:
 
 
 
  OBCHODNÉ ÚDAJE

COMPONENTS s.r.o.
Lipová 1049/10A
900 23 Viničné, SK

Mobil: +421 907 702 581
Tel.: +421 (0)33 53 53 035
Fax.: +421 (0)33 53 53 036

IČO: 36 736 163
IČ DPH: SK2022 322 423
DIC: 2022 322 423

Obch. register Okr. súdu Bratislava I, 61607/B

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s
Číslo účtu: 4004678044/7500
IBAN: SK96 7500 0000 0040 0467 8044
SWIFT kód:CEKOSKBX


Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, Bratislava 27